Weltanschauung

Hi, These are my thoughts on things that matter to me..

Friday, January 21, 2011

सकाळ

इरीटीरी उठते आणि
रोज पसरते भोंगा
आज शाळेत नक्को जाऊ?
म्हणते आत्ता सांगा

इरीटीरीची आई हताश
पाहुनी तो दंगा
होते हापिसात पसार
घेईल कोणाशी पंगा ?

इरीटीरीचा बाबा मग
रोजचे करी उपाय
चिऊकाऊमैनावाघ
कित्ती गोष्टी ऐकशील माय?

इरीटीरीचा बाबा शेवटी
हलकेच देतो फटका
मोजतो शाळेत जाईस्तोवर
पळे अन घटका