Weltanschauung

Hi, These are my thoughts on things that matter to me..

Tuesday, June 10, 2008

वाचू आनंदे

"वाचू आनंदे " ही चार पुस्तकांची मालिका अप्रतिम आहे !!! बाल गट -१ & २ आणि कुमार गट १ & २ असे चार भाग. प्रत्येक भागाचे मूल्य ७५ रु (फक्त)- ज्योत्सना प्रकाशन आणि राज्य मराठी विकास संस्था यांचे संयुक्त प्रकाशन. संपादन: माधुरी पुरंदरे आणि साहाय्य: नंदिता वागळे. चित्रांचे मुद्रण सुरेख! कृष्णधवल असून सुद्धा जराही रसग्रहणात बाधा येत नाही. कविता, गद्य साहित्यातील उता-यांची निवड वादातीत आहे. प्रत्येकाने संग्रही ठेवावाच आणि मुख्य म्हणजे मुलांना वाचून दाखवावेच.ह्या मालिकेने मुलांना (आणि आपल्याला )रसग्रहणाची दृष्टि विकसीत करता येईल.

बाल गटाच्या भागाच्या blurb वरचा हा मजकूर : पुस्तकं आपल्याला कल्पनेच्या जगात घेऊन जातात, स्वप्न दाखवतात ; पण त्याच बरोबर आपण पहात असलेलं, ज्यामध्ये आपण जगत असतो ते जगही समजून घ्यायला शिकवतात. शब्दांमधून जसं जग दिसतं, जाणवतं तसच रंगरेषांमधूनही जाणवतं आणि तेही तितकंच मनोहारी असतं. शब्द आणि रेषांचं जग बरोबरीनं अनुभवता आलं तर आपलं जगाकडे पाहणं अधिक सुंदर होतं. म्हणूनच 'वाचू आनंदे'...

विषयवार सुद्धा ईतकी सुंदर निवड केली आहे- उदा- बालगट एक मधील Themes- निसर्ग, प्राणिसृष्टी , बालपण, कुटुंब , बालगट २ मधील Themes - घर-गाव-प्रदेश, रस्ते-प्रवास, शिक्षण, व्यवसाय/समाजजीवन, कला, भाषा, कुमारगट १ & २ मधील Themes त्याच परंतू उतारे अजून समृद्ध - at a more abstract level of understanding. उदा- बाग २- घर- ईरावती कर्वे- 'वेड लागलेलं घर', कुग २- 'घर'- महेश एलकुंचवार- 'वाडा'...Anthology च्या मर्यादा सांभाळून सुद्धा कविता आणि उतारे अचूक निवडले आहेत, क्वचित गरज लागेल तेव्हा एक दोन ओ़ळीत कथेचा/कादंबरीचा/काय घडुन गेले ह्याचा संदर्भ दिला आहे..
मराठीतील निर्विवाद मानदंड !! इतकं सर्वसमावेशक काम आधी पाहिलं नव्हतं.पुन्हा पुन्हा वाचावी अशी ही मालिका.. Hats off to Madhuri Purandare and Nandita Wagle. This is not a hotch potch of weirdly and prejudicially selected passages or paintings. Its a superb collection .. well chosen !! The painstaking details lend unerring accuracy to the volumes- eg- each painting has a one liner below it, eg- जहांगीर सबावाला. धबधबा. तैलरंग.
Simply Awesome ! Must Read & a Keepsake !!

कुठे मिळेल ?- कुठेही.. पुस्तक प्रदर्शनात, Crossword मधेही.
साधारण किती वयाच्या मुलांना समजेल?- बाल गट- मला वाटतं, किती वाचनाची आवड आहे त्यावर हे अवलंबून आहे. शिवाय मराठी माध्यमानेही फरक पडेल असं वाटतं..

Labels: