Weltanschauung

Hi, These are my thoughts on things that matter to me..

Tuesday, July 11, 2006

रजनील ओकीनावा: चित्रवृत्तांत


असे रंग आणि ढगांच्या किनारी
निळे उन लागे मला साजणी
निळे घाटमाथे निळ्या राउळांचे
निळाईत माझी भिजे पापणीनिळ्याशार मंदार पाऊलवाटा
धुक्याची निळी भूल लागे कुणा
तुला प्रार्थनांचे किती अर्घ्य देऊ
निळ्या अस्तकालीन नारायणा
किती खोल अन किती ओल वक्षी
तुझा सूर्य अन तुझे चांदणे
प्राणातले उन प्राणात गेले
तुझ्या सागराची निळी तोरणे

कवी ग्रेस {चंद्रमाधवीचे प्रदेश मधल्या काही ओळी)

2 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home